Zajęcia indywidualne

Lekcje odbywają się na basenie w towarzystwie instruktora, który posiada uprawnienia instruktorskie i ratownicze. Do dyspozycji dziecka są wszelkie sprzęty […]

Aquaterapia

Zajęcia skierowane są dla dzieci w każdym wieku, głównie z zaburzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, wadami postawy oraz ogólnorozwojowymi. W czym pomaga […]

Facebook