CENNIK

* wszystkie zajęcia indywidualne u Pani Katarzyny Jakubowskiej: 120 zł/30 min | 170 zł/45 min

Zajęcia Cena
Nauka pływania zajęcia grupowe (czas trwania zajęć: 45 min)
a) opłata miesięczna w karnecie 59 zł x ilość zajęć w miesiącu
b) pojedyncze wejście 70 zł
Nauka pływania zajęcia grupowe (czas trwania zajęć: 30 min)
a) opłata miesięczna w karnecie 45 zł x ilość zajęć w miesiącu
b) pojedyncze wejście 55 zł
Lekcje indywidualne* (czas trwania zajęć 30/45 min)
a) jedno dziecko 89/130 zł w karnecie
lub 119/150 zł pojedyncze wejście
b) dwoje dzieci 130/190 zł w karnecie
lub 150/220 zł pojedyncze wejście
c) rehabilitacja w wodzie 30/45 min 120/150 zł

d) metoda Halliwick

* wszystkie zajęcia indywidualne w karnecie u Pani Ewy Orlikowskiej

90 zł

120 zł/30 min | 180 zł/45 min

Rodzic + dziecko (czas trwania zajęć: 30 min)
a) zajęcia grupowe 65 zł w karnecie
lub 80 zł pojedyncze wejście
b) zajęcia indywidualne 130 zł
Wejścia rekreacyjne (pobyt w wodzie: 60 min)
a) wejście osoby dorosłej 20 zł
b) wejście dziecka 16 zł
c) dopłata za kolejne dziecko do biletu rodzinnego 12 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Wejścia rekreacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku,
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Pobyt w wodzie możliwy jest w godzinach 8:00 – 14:00