Wolne terminy na aquaterapię

Kochani, w nowym semestrze mamy jeszcze kilka wolnych terminów na aquaterapię – rehabilitację w wodzie.

Zajęcia skierowane są dla dzieci w każdym wieku, głównie z zaburzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, wadami postawy oraz ogólnorozwojowymi. Zapraszamy również dzieci z autyzmem, porażeniem mózgowym oraz zespołami genetycznymi