Zajęcia indywidualne

Lekcje odbywają się na basenie w towarzystwie instruktora, który posiada uprawnienia instruktorskie i ratownicze. Do dyspozycji dziecka są wszelkie sprzęty niezbędne do nauki pływania. Możliwe godziny zajęć zależne są od dostępności basenu i ustalamy je indywidualnie.

Czas trwania zajęć: 30 min.                                              

Opłata: 60 zł/30 min.