Aquaterapia

Zajęcia skierowane są dla dzieci w każdym wieku, głównie z zaburzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, wadami postawy oraz ogólnorozwojowymi. Zapraszamy również dzieci z autyzmem, porażeniem mózgowym oraz zespołami genetycznymi.

STOSOWANE METODY PRACY: HALLIWICK ORAZ WATSU.

W czym pomaga aquaterapia?

  • oswajamy się z wodą i uczymy bezpiecznego poruszania się w wodzie
  • uczymy kontroli oddechu oraz utrzymania równowagi
  • ćwiczymy w wodzie i rozluźniamy wszystkie mięśnie ciała
  • redukujemy stresu i napięcia
  • koordynujemy ruch ciała z oddechem

Czas trwania zajęć: 30 min.                                              

Opłata: 80 zł/30 min.